13 – 14 Ιουνίου 2015 '2 ήμερο σεμινάριο IPS e.max System Σύγχρονες λύσεις στις αισθητικές αποκαταστάσεις'

Θεωρητική Παρουσίαση – Πρακτική Επίδειξη – Πρακτική Άσκηση

13 – 14 Ιουνίου 2015

Με την υποστήριξη της Ivoclar Vivadent και της Sadent SA

IPS e.max System
Σύγχρονες λύσεις στις αισθητικές αποκαταστάσεις

Εισηγητής: CDT Μιχάλης Παπαστάμος
 Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τις δυνατότητες και τα νέα προϊόντα και τεχνικές του συστήματος IPS e.max System, παρακολούθησαν σύνθετη πρακτική επίδειξη και θα συμμετείχαν σε σύνθετη πρακτική άσκηση. Επίσης, παρακολούθησαν επιπλέον μια παρουσίαση για τις αρχές φωτογραφίας στην κλινική και εργαστηριακή πράξη από τον κ. Αλέκο Κοσμά, εξειδικευμένο στα θέματα φωτογραφίας.

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Α) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
– Ανάλυση περιστατικού, σχέδιο αποκατάστασης, πρωτόκολλο εργασίας, ενδείξεις – αντενδείξεις.
– Διαγνωστικό κέρωμα, mock-up.
– Χρωματοληψία, και ανάλυση απόχρωσης παρασκευασμένου δοντιού για τη επιλογή κατάλληλων υλικών
– Επιλογή συστήματος και υλικών.
– Τεχνικές διαστρωμάτωσης, απόδοση φυσικών ιδιοτήτων.
– Ανατομία, μορφολογία και στίλβωση αποκαταστάσεων.
Β) ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
– Live Demo Διαστρωμάτωση με IPS e.max Ceram 2 κεντρικών τομέων με πυρήνα IPS emax Press Multi
με διαφορετικές τεχνικές.
– Live Demo Διαστρωματωση με IPS e.max Ceram πλάγιου τομέα με πυρήνα IPS e.max Press MT και
 πλάγιου τομέα με πυρήνα IPS e.max Press LT.
Γ) ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
– Διαστρωμάτωση με IPS e.max Ceram κεντρικού τομέα με πυρήνα IPS emax Press Multi.
– Διαστρωμάτωση με IPS e.max Ceram κεντρικού τομέα με πυρήνα IPS emax Press MT.
Δ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
– Αρχές Φωτογραφίας και εφαρμογή στην κλινική και εργαστηριακή πράξη.

 

ISO 9001-2008