10 οκτωβρίου 2015 'Zenostar System – Zenotec Cad/Cam- 3shape Scanner Ψηφιακή Τεχνολογία & Αισθητικές Αποκαταστάσεις'

Θεωρητικό και Πρακτικό σεμινάριο
10 Οκτωβρίου 2015

Με την υποστήριξη της Ivoclar Vivadent και της Sadent SA

Zenostar System – Zenotec Cad/Cam- 3shape Scanner
Ψηφιακή Τεχνολογία & Αισθητικές Αποκαταστάσεις

Εισηγητής: CDT Μιχάλης Παπαστάμος

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες  ενημερώθηκαν για τις δυνατότητες που παρέχει η ψηφιακή τεχνολογία για την κατασκευή αισθητικών αποκαταστάσεων. Παρακολούθησαν  σύνθετη πρακτική επίδειξη και συμμετείχαν σε σύνθετη πρακτική εξάσκηση.

 Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Α)  ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

–  Ανάλυση περιστατικού, σχέδιο αποκατάστασης, πρωτόκολλο εργασίας, ενδείξεις – αντενδείξεις.

–  Χρωματοληψία, και ανάλυση απόχρωσης παρασκευασμένου δοντιού για τη επιλογή κατάλληλων υλικών

και τεχνικής, κάλυψη δυσχρωμιών.

–  Επιλογή συστήματος και υλικών.

–  Zenotec CAD/CAM Systems

–  3Shape Scanners

–  Τεχνικές διαστρωμάτωσης, απόδοση φυσικών ιδιοτήτων.

–  Ανατομία, μορφολογία και στίλβωση αποκαταστάσεων.

Β)  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

–  Σχεδιασμός εργασιών με το Dental Designer της 3Shape, tips & tricks.

–  Zenotec CAD/CAM & CAM Software

–  Zenostar Translucent full contour staining & cut-back και IPS e.max Ceram.

Γ)  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

        –  Zenostar Translucent εσωτερικό & εξωτερικό Staining & cut-back με IPS e.max Ceram.

ISO 9001-2008