2-4 Ιουνίου, 2016 'Analog vs Digital'

Συμμετοχή στην 30η ετήσια συνάντηση της EAED, στην Κοπεγχάγη, Δανία.

Μελέτη περίπτωσης:
Διεργασία 10 κεραµικών όψεων στην άνω γνάθο
Η διαδικασία κατασκευής, η  ποιότητα της εφαρμογής και το αισθητικό αποτέλεσμα, 10 όψεων αστρίου και 10 CAD / CAM όψεων, για το ίδιο περιστατικό, συγκρίνονται δίπλα-δίπλα.

Μιχάλης Παπαστάμος, CDT

Μ.Διοματάρης - Κ. Σέργης - Στ. Πελεκάνος

Οδοντιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα
 

 

ISO 9001-2008