4 Ιουνίου, 2016 'Οδοντιατρική και Οδοντοτεχνική Ημερίδα - gazArte'

Συνταγές επιτυχίας για τέλεια αισθητικά αποτελέσµατα

Στη σηµερινή εποχή όπου οι απαιτήσεις για ένα τέλειο αισθητικό αποτέλεσµα είναι ένας κοινός στόχος, η χρήση πρωτόκολλων επικοινωνίας σε συνδυασµό µε τη µεθοδολογία και τα κατάλληλα υλικά, είναι µια καθηµερινή αναζήτηση. ΟΙ συνταγές που κυκλοφορούν είναι πολλές... σε αυτήν την ηµερίδα είδαμε κ δοκιµάσαμε κάποιες από αυτές.

 

ISO 9001-2008