5-6 Μαρτίου, 2016 'Master Hands-on Course II'

ΔΙΗΜΕΡΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
IPS Style VS IPS e.max Power VS IPS e.max Press Multi

Στο σεμινάριο αναλύθηκε ο τρόπος με τον οποίο έχουμε τη δυνατότητα να συνδυάσουμε τα νέα υλικά της ivoclar Vivadent (IPS Style - IPS e.max Power - IPS e.max Press Multi), σε αρμονία με το χρώμα, τη φωτεινότητα και τη φωτοδιαπερατότητά τους στο στοματικό περιβάλλον.  Τέλος, έγινε ταυτόχρονη στίλβωση με το νέο ενιαίο σύστημα stain-glaze IPS Ivocolor της Ivoclar Vivadent.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Σάββατο 5 - Κυριακή 6 Μαρτίου 2016

ΤΟΠΟΣ
Dental Aesthetic

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Εμπορικό Κέντρο ‘City Center’, Λεωφ. Βουλιαγμενης 224 & Αγ. Δημητρίου 1, 173 43 Αγ. Δημήτριος | Τ: +30 210 9537 730

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
•Ανάρτηση εκμαγείων μελέτης
•Ανάλυση περιστατικού (Ενδείξεις - Αντενδείξεις - Φωτογραφίες)
•Διαγνωστικό κέρωμα
•Χρωματοληψία
•Επιλογή συστημάτων και υλικών
•Διαστρωματική δόμηση βήμα-βήμα κεραμικών μαζών και απόδοση φυσικότητας
•Απόδοση ανατομίας - μικρομορφολογίας και στίλβωση των αποκαταστάσεων
•Διαφορετικοί τρόποι κατασκευής πυροχωμάτινων κολωβομάτων
Για την τεκμηρίωση των σταδίων αυτών, θα παρουσιαστούν σύνθετα κλινικο-εργαστηρικά περιστατικάμεταλλοκεραμικής και αποκαταστάσεις με όψεις IPS Style, αποκαταστάσεις με πυρήνα IPS e.max, καθώς και όψεις σε πυροχωμάτινα κολοβώματα.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ
a.Φυσική διαστρωμάτωση μεταλλοκεραμικής IPS Style πρόσθιας 3αρας γέφυρας (11-13)
b.Φυσική διαστρωμάτωση δύο ολοκεραμικών προγόμφιων (14-15) με το νέο IPS e.max Power Dentin & Incisal
c.Τεχνική Staining σε δύο ολοκεραμικούς γομφίους (16-17) με το νέο IPS e.max Multi

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ
a.Φυσική διαστρωμάτωση μεταλλοκεραμικής IPS Style σε ένα κεντρικό
b.Φυσική διαστρωμάτωση σε ένα προγόμφιο με το νέο IPS e.max Power Dentin & Incisal
c.Τεχνική Staining σε ένα γομφίο IPS e.max Multi με χρήση του IPS Ivocolor

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
Μιχάλης Παπαστάμος CDT, Trainer IvoclarVivadent Technical, Νικόλαος Συμεωνίδης MDT, Dental Vision, Trainer IvoclarVivadent Technical

ISO 9001-2008