Μ. ΣΙΓΑΛΑ

 
Η Κα Μαρία Σιγάλα γεννήθηκε το 1975 στην Αθήνα. Από το 1995 ασχολείται με την οδοντοτεχνική οπότε και ολοκλήρωσε τις σπουδές της με άριστα.

Από την ίδια χρονιά συνεργάζεται με τον σύζυγό της Κο Μιχάλη Παπαστάμο. Ασχολείται με την ακίνητη προσθετική και συγκεκριμένα με τη δόμηση ολοκεραμικών και μεταλλοκεραμικών καθώς και επιεμφυτευματικών και μικτών αποκαταστάσεων.

Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια που αφορούν τα ολοκεραμικα, τα μεταλλοκεραμικά, την εμφυτευματολογία και την οδοντιατρική φωτογραφία.

Έχει κάνει παρουσιάσεις για κεραμικά συστήματα και μαζί με τον Κο Μιχάλη Παπαστάμο διοργανώνουν και παρουσιάζουν σεμινάρια.

ISO 9001-2008