Το εργαστήριο μπορεί να καλύψει θεωρητικά σεμινάρια στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα, χωρητικότητας 12 ατόμων, με παροχή ρεύματος σε κάθε θέση.

Ο τεχνικός εξοπλισμός της αίθουσας περιλαμβάνει: beamer (βίντεο προβολέα & οθόνη προβολής), ηχητική εγκατάσταση (ασύρματα μικρόφωνα & ηχεία συνδεδεμένα με μείκτη πολυκάναλο).

Αναμονές για κάθε είδους συνδεσμολογία Laptop (VGA, Firewire, USB, Video In). Hardware για κάθε τύπο παρουσιάσεων (Mac, Microsoft), περιλαμβανομένου πλήρους Software.

Για τα σεμινάρια που περιλαμβάνουν πρακτική εξάσκηση, υπάρχουν στον εργαστηριακό χώρο 12 θέσεις εργασίας, πλήρως εφοδιασμένες με Hλεκτρική κεριέρα, Micromotor, Aerotour.

Επίσης, 2 οθόνες LCD 32’’ συνδεδεμένες με τον βίντεο προβολέα και Server (αναμονές σε όλους τους πάγκους εργασίας συνδέσεις Ethernet).

ISO 9001-2008